การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศจากงานกองทุนเง

Read more

ประชุมผู้ปกครองเซ็นสัญญาและแบบยืนยันปีการศึกษา 2560 (สำหรับผู้ที่ทำสัญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นปีแรก)

🔊 ประกาศจากง

Read more
View All :   Start Count : 18 May 2017