อนุมัติให้กู้ยืมกองทุน กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2560

🔊 ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง อนุมัติให้กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2560

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมสำหรับนักศึกษาที่ยื่นความจำนงขอกู้ยืมและได้ไปสัมภาษณ์คัดเลือกกับคณะกรรมการประจำคณะต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ “อนุมัติให้กู้ยืม กยศ.”หรือ “อนุมัติให้กู้ยืม กรอ.” ปฏิบัติดังนี้

  1. ผู้กู้ยืมรายเก่า และรายใหม่ เข้าประชุมชี้แจงการทำสัญญาในวันที่ 26 สิงหาคม  2560  เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม (ม.ในและสามพร้าวประชุมพร้อมกัน)
  2. ผู้กู้ยืมรายใหม่ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ถ่ายสำเนามาวันที่ประชุม)
  3. ผู้กู้ยืมรายเก่าที่เคยกู้มาแล้วจากสถาบันอื่น จะมีบัญชีธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วไม่ต้องเปิดใหม่ แต่ถ้าหากเป็นบัญชีกรุงไทยแต่เปิดอยู่ที่ต่างจังหวัดจะเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ทุกครั้งที่กดเงินหากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนใหม่ก็ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์ (ถ่ายสำเนามาวันที่ประชุม)
  4. นำแบบคำขอกู้ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เข้าร่วมประชุมด้วย
  5. นักศึกษาที่ผลการอนุมัติให้กู้ยืมมีข้อความ “ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม(รอขอทุนเพิ่มเติม)” หมายถึง ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมตอนนี้ หากมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติทุน กยศ. เพิ่มเติม จะประกาศให้นักศึกษามาทำสัญญาต่อไป
  6. นักศึกษาที่ผลการอนุมัติให้กู้ยืมมีข้อความ “ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม(สามารถกู้กองทุน กรอ. ได้)” หมายถึง ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมกองทุน กยศ. แต่ถ้าหากมีความประสงค์จะกู้ยืม กองทุน กรอ. ให้มาประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม  2560  เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม(รวมกับ กยศ.) เพื่อรับฟังคำชี้แจงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไป

**  ทุกคนที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมต้องเข้าประชุมชี้แจงการทำสัญญา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

📎 อนุมัติให้กู้ยืมผู้กู้ยืมรายเก่า2560 (1)

📎 อนุมัติให้กู้ยืมผู้กู้ยืมรายใหม่2560 (1)

 

ขอบคุณข้อมูล : กองทุนกู้ยืมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

View All :   Start Count : 18 May 2017