ข่าวดี 5สาขาวิชาที่รอคอย อนุมัติให้กู้ยืม รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ข่าวดี 5สาขาวิชาที่รอคอย อนุมัติให้กู้ยืม รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2560

🔊🔊 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมรอบที่ 3 สำหรับสาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาจีน และ ศิลปะการแสดง  ให้นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.udru.ac.th หรือ Facebook (ชมรม กยศ.) หากมีรายชื่อและประสงค์จะกู้ยืมนำเอกสารมาติดต่อที่ห้องแนะแนวฯ อาคารกิจกรรม  วันที่  20-22 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00-15.00 น. พร้อมเอกสารที่ต้องส่ง ดังนี้

  1. ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์
  1. แบบคำขอกู้ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด
ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติรอบ3 :: ประกาศกู้เพิ่ม-60-รอบที่-3-CHE

ขอบคุณข้อมูล : งานกองทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอบถามโทร. 042-21104059 ต่อ 1721

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

View All :   Start Count : 18 May 2017