การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

**  ให้ผู้ขอกู้ยืมทุกคนนำบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องประกอบการลงนาม (ลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็นที่ลงนามในแบบยืนยัน)

** หากผู้ขอกู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์  เมื่อรับแบบยืนยันแล้วให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำในการลงนามในเอกสาร (ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามด้วย)

** สาเหตุที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน

  1. นักศึกษามีรายชื่อแก้ไขแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินแต่ยังไม่มาแก้ไข (ตรวจสอบรายชื่อแก้ไข)
  2. นักศึกษายังไม่ยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan ให้ไปยืนยัน
  3. นักศึกษายืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงแล้ว แต่ ยืนยันผิด ให้ไปยืนยันใหม่ ตัวอย่างการยืนยัน
  4. นักศึกษายืนยันค่าเล่าเรียนช้ากว่ากำหนด (ให้รอประกาศรายชื่อรอบต่อไป)

** นักศึกษาทุกคนต้องตรงเวลา  ใครไม่มีรายชื่อในรอบแรกให้ตรวจสอบสาเหตุข้อ 1-3 แก้ไข แล้วรอรายชื่อรอบถัดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

View All :   Start Count : 18 May 2017