การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560 (รอบที่ 2)

🔊🔊 ให้นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560 ตรวจสอบรายชื่อ  จดลำดับที่รับแบบและลำดับที่เซ็นส่ง มาลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในวันที่ 20-22 ธันวาคม  2560  เวลา  9.00-16.00 น.

✅✅นักศึกษาที่เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วถึงจะมีรายชื่อก็ไม่ต้องมาเซ็นเอกสารอีก

⛔⛔ สาเหตุที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน

  1. แบบยืนยันการลงทะเบียนที่ส่งมาผิดพลาด เช่น ยังไม่ลงชื่อในแบบยืนยัน  หรือไม่มีใบเกรด  หรือเกรดไม่ออกเป็นจำนวนมาก  หรือเกรดไม่ถึง 2.00 เป็นต้น  (ให้นักศึกษามาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องแนะแนวโดยตรง)
  2. นักศึกษายังไม่ยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan (ตัวอย่างการยืนยัน)
  3. นักศึกษายืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงแล้ว แต่ ยืนยันผิด ให้ไปยืนยันใหม่แล้วติดต่อที่แนะแนว (ตัวอย่างการยืนยัน)

**  ให้ผู้ขอกู้ยืมทุกคนนำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องประกอบการลงนาม (ลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็นที่ลงนามในแบบยืนยัน)
**  ใครไม่มีรายชื่อในรอบ 2 ให้ตรวจสอบสาเหตุข้อ 1-3 แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วมาติดต่อ ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 (งานกองทุนจะไม่ประกาศรายชื่ออีก)
**  ส่วนนักศึกษากองทุน กรอ. ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่แนะแนวเพื่อเซ็นเอกสารได้เลยโดยไม่ต้องดูรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อลงนาม :: รายชื่อลงนามรอบ2
ตรวจสอบรายชื่อลงนาม :: รายชื่อลงนามรอบ1

ขอบคุณข้อมูล : งานกองทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอบถามโทร. 042-21104059 ต่อ 1721

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

View All :   Start Count : 18 May 2017