การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560 ตรวจสอบรายชื่อ  จดลำดับที่รับแบบและลำดับที่เซ็นส่ง มาลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

ลำดับที่รับแบบยืนยัน           1-1500   เซ็นแบบยืนยันที่อาคารกิจกรรม วันที่ 7 ธันวาคม  2560  เวลา  9.00-16.00 น.

ลำดับที่รับแบบยืนยัน     1501-3013   เซ็นแบบยืนยันที่อาคารกิจกรรม วันที่ 8 ธันวาคม  2560  เวลา  9.00-16.00 น.

นักศึกษาที่ไปฝึกงานหรือฝึกสอนที่เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 3 ธันวาคม 2560  ถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วถึงจะมีรายชื่อก็ไม่ต้องมาเซ็นเอกสารอีก

 

**สาเหตุที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน

  1. แบบยืนยันการลงทะเบียนที่ส่งมาผิดพลาด เช่น ยังไม่ลงชื่อในแบบยืนยัน  หรือไม่มีใบเกรด  หรือเกรดไม่ออกเป็นจำนวนมาก  หรือเกรดไม่ถึง 2.00 เป็นต้น  (ให้นักศึกษามาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องแนะแนวโดยตรง)
  2. นักศึกษายังไม่ยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan
  3. นักศึกษายืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงแล้ว แต่ ยืนยันผิด


**  ให้ผู้ขอกู้ยืมทุกคนนำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องประกอบการลงนาม (ลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็นที่ลงนามในแบบยืนยัน)

**  ใครไม่มีรายชื่อในรอบแรกให้ตรวจสอบสาเหตุข้อ 1-3 แล้วแก้ไขให้เรียบร้อย จากนั้นรอรายชื่อรอบถัดไป ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

**  ส่วนนักศึกษากองทุน กรอ. ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่แนะแนวเพื่อเซ็นเอกสารได้เลยโดยไม่ต้องดูรายชื่อ

.

รายชื่อเซ็นแบบยืนยันรอบที่1 :: เซ็นแบบยืนยัน1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

View All :   Start Count : 18 May 2017