การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [รอบ2]

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560 รอบสอง

            ให้นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 ตรวจสอบรายชื่อ  จดลำดับที่รับแบบและลำดับที่เซ็นส่ง มาลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

ลำดับที่รับแบบยืนยัน  2876-3289    เซ็นแบบยืนยันที่อาคารกิจกรรม วันที่ 21 สิงหาคม  2560  เวลา  8.30 – 16.00น.

*** หมายเหตุ :  สาเหตุที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน

  1. นักศึกษามีรายชื่อแก้ไขแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินแต่ยังไม่มาแก้ไข (ตรวจสอบรายชื่อแก้ไข)
  2. นักศึกษายังไม่ยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan
  3. นักศึกษายืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงแล้ว แต่ ยืนยันผิด
  4. นักศึกษายืนยันค่าเทอมช้ากว่ากำหนด

**  หากผู้ขอกู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามด้วย (รับแบบยืนยันแล้วให้มาแจ้ง เจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำในการลงนามในเอกสาร)

 **  ให้ผู้ขอกู้ยืมทุกคนนำบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องประกอบการลงนาม (ลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็นที่ลงนามในแบบยืนยัน)

ตรวจสอบรายชื่อรอบ2 : รายชื่อเซ็นแบบยืนยัน-1-2560-กยศ.2
ตรวจสอบรายชื่อรอบ2 :  รายชื่อเซ็นแบบยืนยัน-1-2560-กรอ.2

 

ตรวจสอบรายชื่อรอบแรก : ด้านล่าง

ขอบคุณข้อมูล : กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

View All :   Start Count : 18 May 2017