การขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในภาคเรียนที่ 2/2560

🔊🔊 ประกาศจากงานกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ.
เรื่อง  การขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในภาคเรียนที่ 2/2560

        ให้นักศึกษา กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ทุกชั้นปีที่ได้กู้ยืมแล้วในภาคเรียนที่ 1/2560  และมีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 2/2560 ส่งเอกสารการขอกู้ยืมในวันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

  1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืมพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan จำนวน 1 ฉบับ
  2. ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 จำนวน  1 ฉบับ (ยกเว้นนักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 60 ไม่ต้องแนบผลการเรียน)

📋 (ม.ใน) ส่งเอกสารที่ห้องแนะแนว
📋 (สามพร้าว) ส่งเอกสารที่ตึกอำนวยการ TB3

** เมื่อค้นหาคณะไม่เจอ ให้ตั้งค่าดังนี้ >> ตั้งค่า

หลังจากบันทึกแบบยืนยันขอกู้
ให้นักศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนได้ทันทีโดยบันทึก ดังนี้

คณะ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
คณะวิทยาศาสตร์ 9,000 0
คณะเทคโนโลย 9,000 0
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 14,000 0
สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม 12,000 0
คณะครุศาสตร์ 7,000 0
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 7,000 0
คณะวิทยาการจัดการ 7,000 0
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 7,500 0

** เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่ใบลงทะเบียน  ให้ใส่เลขที่ใบเสร็จ(ถ้ามี)หรือรหัสนักศึกษา
** วันที่เอกสารให้ใส่วันที่ปัจจุบัน
** นักศึกษารูปแบบพิเศษให้ติดตามกำหนดการเพิ่มถอนรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2560

จากฝ่ายทะเบียนก่อน เพิ่มถอนรายวิชาเสร็จแล้วให้ยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ e-Studentloan และยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริง (ค่าลงทะเบียนตามจริงที่ได้เพิ่มถอนรายวิชาเสร็จแล้ว) จากนั้นให้นำแบบคำขอกู้ยืมส่งที่ห้องแนะแนวฯ ทันที

ขอบคุณข้อมูล : ฝ่ายแนะแนว มรภ.อุดรธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

View All :   Start Count : 18 May 2017