การยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan ปี 2560

ภาคปกติและภาคพิเศษ

ให้นักศึกษา กยศ. และ กรอ. เข้าใหม่ รหัสขึ้นต้นด้วย  60  และชั้นปีที่ 2-5 รายเก่าและรายใหม่ที่ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นปีแรก     ยืนยันค่าลงทะเบียนในระบบ e-studentloan ตั้งแต่วันที่ 12-15 กันยายน 2560 ดังนี้

คณะ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสิ้น
คณะวิทยาการจัดการ 7,000 250 7,250
คณะวิทยาการจัดการ(สาขาธุรกิจค้าปลีก) 7,500 0 7,500
คณะครุศาสตร์ 7,000 250 7,250
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7,000 250 7,250
คณะวิทยาศาสตร์ 9,000 250 9,250
คณะเทคโนโลยี 9,000 250 9,250
สาขาวิชาโยธาสถาปัต 12,000 250 12,250
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 14,000 250 14,250

หมายเหตุ

  1. หากยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงไม่ได้ให้มาติดต่อที่ห้องแนะแนวโดยด่วน
  2. นักศึกษาที่ไม่ขอกู้เงินค่าลงทะเบียน  ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  3.  หากยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงเรียบร้อยแล้วให้รอนัดหมายการเซ็นสัญญาต่อไป

** ตัวอย่าง ***

เว็บไซต์ กยศ. และ กรอ. :: https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

ขอบคุณข้อมูล : กองทุนเงินให้กู้ยืม มรภ.อุดรธานี ติดต่อสอบถาม โทร.042-211040-59 ต่อเบอร์ภายใน 1721

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

View All :   Start Count : 18 May 2017